07/11/11

Posted: 2007/11/12 in Dated
點解哩個世界有咁多人咁白目嘅?
有問題都要問得有內容架
叫人點答啫?
問埋哂啲白黐嘢
 
理解能力低係冇罪嘅
不過冇理由連腦都唔用就一味問架?
 
唔好意思
得罪哂
 
 
語氣好差呀,係咪呀?
冇辦法啦,有啲人會唔明架
 
 
講第二啲啦
 
我需要一部新手機
不過應該唔得架喇
架車重要整
得嗰4個月冇理由由佢架~

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / 變更 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / 變更 )

Facebook照片

You are commenting using your Facebook account. Log Out / 變更 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / 變更 )

連結到 %s