07/11/24

Posted: 2007/11/25 in Dated
我都唔知點解叮個飯嚟食都咁黑仔嘅
100_1275
好似俾嘢界到咁,流哂血
所以包咗膠布先影
費事嚇親人啦
 
件事就唔好講喇
無謂笑大人個口啦
不過我之後冇食個飯收埋自己喺房
為我嗰隻而家重痛緊嘅手指"默哀"
廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com Logo

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 / 變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 / 變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 / 變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 / 變更 )

連結到 %s